CS Vincent van Gogh vindt het opleiden van leraren en andere medewerkers voor scholen belangrijk. Daarom werken we samen met vele scholen voor hoger onderwijs, zoals Windesheim, NHL Stenden, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Ook werken we samen met de MBO scholen in de regio, zoals het Drenthe college, het Alfa college en Noorderpoort. Jaarlijks lopen vele studenten stage, in talloze vakgebieden.


Noordermarke

Vanaf 2021 maken we ook deel uit van de Opleidingsschool Noordermarke. Dit is een samenwerkingsverband met diverse schoolbesturen uit de regio en Windesheim. We leiden via een duidelijke visie op. We vinden een inclusieve samenleving belangrijk, waarbij er ook ruimte is voor persoonsvorming en socialisatie. Vele studenten volgen een opleiding tot het mooie beroep van leraar via deze opleidingsschool.
Om het opleiden bij ons op school goede banen te leiden zijn er vier opleiders in de school werkzaam bij Vincent en kennen we vele werkplekbegeleiders.