Leerlingen met een LWOO-beschikking en leerlingen met een dyslexieverklaring afgegeven door een orthopedagoog of psycholoog komen in aanmerking voor Remedial Teaching.

Begeleiding naar behoefte

Leerlingen met dyslexie krijgen in klas één allemaal extra ondersteuning door de Remedial Teacher, waarbij o.a. in kaart wordt gebracht welke hulpmiddelen de leerling nodig heeft. Daarnaast wordt gedurende een afgebakende periode begeleiding geboden op het gebied van leren leren (en hoe in de praktijk met dyslexie om te gaan). LWOO-leerlingen kunnen ook gedurende maximaal zes lessen extra begeleiding ontvangen op het gebied van leren leren (o.a. plannen en organiseren en hoe leer ik het best) als daar behoefte aan is.