Op Lariks mag je er zijn. We hechten aan positieve relaties en een open sfeer, waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is. Op Lariks hoort iedereen erbij. We benaderen elkaar vanuit nieuwsgierigheid, liefde en vertrouwen. We zien de ander en kijken naar elkaar om. 


Bereid je voor op de toekomst

Wij dagen je uit om het beste uit jezelf te halen en je zo voor te bereiden op je toekomst als wereldburger. Internationalisering is daarom één van onze speerpunten en biedt je een kijkje over onze landsgrenzen.

Identiteit: Wat heb jij de wereld te bieden?

Op locatie Lariks mag jij er zijn. We werken op school vanuit de waarden nieuwsgierigheid, geloof in kunnen, liefde en hoop. Daarbij staat de vraag centraal: “Wat heb jij de wereld te bieden?” Dit zie je terug in dat we elkaar met nieuwsgierigheid, vertrouwen en liefde benaderen. We kijken met een open blik, we zien de ander en kijken naar elkaar om. We helpen elkaar om ons unieke palet aan talenten en kwaliteiten steeds verder te ontwikkelen.

Je herkent de christelijke identiteit van de school in de dagopeningen en de vieringen met Kerst en Pasen. Je ziet het terug in de projecten die we organiseren zoals de goede doelen acties en burgerschap. Maar bovenal herken je onze identiteit in de manier waarop we met elkaar omgaan. Iedereen in de school draagt bij aan de identiteit van Lariks. We geven daar samen vorm aan, als medewerker en als leerling. Vanuit vertrouwen en verbinding leren en werken we samen.

Onze identiteit is leidend voor de speerpunten van de school: leren leren en leren leven.

Verbinding en vertrouwen: we doen het samen!

Verbinding en vertrouwen zijn onze basis: je vindt dit overal in de school terug. De lijnen zijn kort, zowel met leerlingen en ouders als tussen medewerkers onderling. We vinden positieve relaties en een open sfeer, waarin iedereen mag zijn wie hij/zij is, belangrijk.
Op Lariks hoort iedereen erbij en krijg je de ruimte die je nodig hebt. Ruimte om te ontdekken wie je bent en ruimte om jezelf te ontwikkelen. Je wordt gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen en krijgt het vertrouwen om vorm te geven aan je eigen leerproces. Hierbij bieden we structuur en ondersteuning, maar dagen we je ook uit om de volgende stap te zetten op weg naar zelfstandigheid. Daarbij mag je fouten maken: juist door hierop te reflecteren leer je bij. Zo stimuleren we je om het beste uit jezelf te halen en te ontdekken waar jouw kracht en passie liggen.

Leren leven: we zijn verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving!

Wij vinden jouw persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. Dat betekent dat het op school om veel meer gaat dan om lesstof en cijfers alleen. De school maakt deel uit van de samenleving en staat daar midden in; op Lariks leer je hoe je je plek in die samenleving kunt vinden en hoe jij hierin je bijdrage kunt leveren.
We zijn samen verantwoordelijk voor elkaar en onze omgeving. We willen er zijn voor elkaar en actief bijdragen aan een betere wereld. Dat doen we onder andere door goede doelen acties en aandacht voor het thema duurzaamheid. Door deel te nemen aan projecten, uitwisselingen en excursies ontwikkel je vaardigheden zoals samenwerken en organiseren. Ook maak je daarbij kennis met andere culturen en denkbeelden. Je ontdekt steeds meer wat jij belangrijk vindt en je leert je eigen mening formuleren.

Op Lariks leer je ook debatteren en discussiëren; goed naar elkaar luisteren is daarbij van groot belang. Uitkomen voor je eigen mening kan alleen in een veilige sfeer. Daarom willen we respectvol omgaan met elkaar. Dat betekent dat we elkaar aanspreken, als dat nodig is, en dat je leert om dit op een positieve manier te doen, op het juiste moment. Medewerkers hebben hierin een voorbeeldfunctie. Omgekeerd is het net zo belangrijk dat je eerlijk naar jezelf durft te kijken, zodat je van je fouten kunt leren. Door kritisch naar jezelf te kijken, kun je jezelf zo goed mogelijk ontwikkelen.

Om je goed voor te bereiden op je toekomst, besteden we systematisch aandacht aan loopbaanoriëntatie. Je ontdekt wie je bent en waar je persoonlijke kwaliteiten en interesses liggen. Op basis daarvan kun je de juiste keuzes maken voor je toekomst.

Leren leren: We leren samen

Leren is soms niet eenvoudig. Daarom besteden we op Lariks aandacht aan hoe je het leren aanpakt. Er is binnen en buiten de les ruimte om het leren onder de knie te krijgen en er zo steeds meer plezier aan te beleven. Je leert hoe je hersenen kennis het beste opnemen en hoe fijn het is om hier beter in te worden. We leren je de verschillende manieren waarop je woordjes kunt leren, hoe je het beste een lange tekst kunt aanpakken en werken aan het verbeteren van je rekenvaardigheden.
Ook besteden we veel aandacht aan de zogenaamde executieve functies. We leren je plannen, je aantekeningen verwerken, zelf lessen voorbereiden, je aandacht bij het leren houden en doorzetten. Leren doe je niet alleen. Je leert meer wanneer er ook ruimte is om van elkaar te leren. Daarom werk je op Lariks regelmatig in tweetallen of in groepjes aan opdrachten. Zo kun je elkaars talenten benutten.

In de les is er regelmatige aandacht voor feedback op je leerproces. We gebruiken toetsen niet als doel maar als middel. Daardoor leer je steeds beter inschatten wat je al goed beheerst en waar je nog aan moet werken. Hierbij krijg je steeds meer eigen verantwoordelijkheid en kies je je eigen pad in de ontwikkeling naar zelfstandigheid. Zo word je goed voorbereid op je vervolgstudie op het HBO of de universiteit.druk-_HOV6281.jpg