Het doel van ons onderwijs is om je kennis bij te brengen en vaardigheden aan te leren die aansluiten bij de eisen van vervolgopleidingen. Wij hebben goed contact en goede afspraken met het mbo in Assen en locatie Lariks over de doorstromingsmogelijkheden van leerlingen naar de havo.


Onderwijs op Salland

Tijdens de lessen leren we je zelfstandig te werken en je verantwoordelijk te gedragen. Dit komt tot uiting in gezamenlijke projecten. Bij ons staat respect voor elkaar en de omgeving centraal. We dragen de christelijke en algemene normen en waarden over. We steunen je in je ontwikkeling met betrokkenheid en persoonlijke aandacht!

druk-_HOV0761.jpg

Onderwijsontwikkeling

Salland staat voor een goede basis. In de eerste klas start je met een vaste klas en een vast rooster, waarbij je in een veilige en bekende situatie de school leert kennen. Vervolgens leer je met leerdoelen te werken, als middel om te weten waar je heen moet, wat je kan en wat je nog moet kunnen. 

Om recht te doen aan de verschillen tussen de leerlingen zijn er flexlessen nodig om je de ruimte te geven om te ontwikkelen waar je nog niet zo goed in bent. Maar ook ruimte om nog beter te worden in wat je leuk vindt.

Deze ruimte is er ook in de praktijkvakken. Op Salland ontdek je wat je kan, wat je wilt en vooral wat je nu/later wilt worden. Vanaf klas 1 kan je je breed oriënteren in de volgende werelden: 

- De wereld van sport en gezondheid
- De wereld van kunst en cultuur
- De wereld van groen, duurzaamheid en voeding
- De wereld van techniek


In klas 2 kun je weer kiezen tijdens de lessen Praktijkgerichte Keuze Oriëntatie. En in klas 3 en 4 volgen de BKT-leerlingen profiel- en keuzedelen bij Diensten en Producten. Op deze manier hoef je niet in klas 1 al een keuze te maken voor het vervolgonderwijs en zelfs niet in klas 4! Dan kan je namelijk nog steeds keuzevakken uit de hoek techniek kiezen en daarnaast een keuzevak in de hoek van sport en gezondheid, zoals geüniformeerde beroepen. De keuze blijft uitgesteld totdat je je inschrijft voor het mbo/havo.

Om je goed te begeleiden bij het maken van keuzes, maken we gebruik van leerlingcoaching. De coach begint de schooldag met alle leerlingen samen. Aan het einde van elke dag is er ruimte voor coaching met groepen leerlingen of individueel.