Soms heb je extra hulp en begeleiding nodig om tot goede resultaten te komen. Op de volgende pagina’s is meer informatie te vinden over de extra ondersteuningsmogelijkheden op Salland.


Een fijne tijd op Salland

Samen zorgen we ervoor dat jij de ondersteuning krijgt die je nodig hebt en dat jij prettig in je vel zit. Zo kan jij het beste uit jezelf én je tijd op onze school halen!

Hier vindt u het ondersteuningsprofiel van de locatie Salland.

Vertrouwenswerk CS Vincent van Gogh Salland

Het team vertrouwenspersonen draagt bij aan een veilige, professionele werk- en studieomgeving door een laagdrempelige voorziening te bieden voor mensen die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag en/of vermoedens van integriteitsschendingen. De vertrouwenspersonen zijn beschikbaar voor de hele schoolgemeenschap, dat wil zeggen: voor alle ouders, leerlingen en medewerkers. De kern van het vertrouwenswerk draait om opvang en begeleiding. Vertrouwenspersonen staan melders bij, verstrekken informatie en denken mee over mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Vervolgens is het altijd aan de melder zelf om keuzes te maken; de vertrouwenspersoon neemt de regie niet over en de vertrouwelijkheid blijft geborgd.

Team:
Marc Post, intern vertrouwenspersoon

Daisy van der Pol, intern vertrouwenspersoon