De decaan begeleidt samen met de leerlingcoach de leerlingen bij alles wat te maken heeft met het maken van loopbaankeuzes. We noemen dit LOB: Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding.


Het doel van LOB is dat leerlingen een arbeidsidentiteit ontwikkelen, zodat ze voorbereid worden op een leven waarin steeds weer keuzes voor opleiding en arbeid gemaakt moeten worden. Centraal in het LOB-proces staat het ontwikkelen van de loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: wat kan ik?
  • Motievenreflectie: wat wil ik?
  • Werkexploratie: hoe kan mijn werk eruit zien en waar voel ik me op mijn plaats?
  • Loopbaansturing: hoe maak ik de juiste keuzes?
  • Netwerken: wie kan mij daar bij helpen? 

CS Vincent van Gogh Salland Assen - Stella Dekker Fotografie (44).jpg

De ontwikkeling van loopbaancompetenties wordt gestimuleerd door elk schooljaar doorlopend bezig te zijn met bovenstaande vragen. Ook bieden we verschillende activiteiten aan, waarin leerlingen bovenstaande competenties kunnen ontwikkelen. Zo ontdekken de leerlingen steeds beter waar ze goed in zijn en wat bij ze past. We brengen de leerlingen in contact met de praktijk, laten leerlingen keuzes maken en gaan daarover in gesprek.

De decaan is de deskundige op alle LOB-gebieden, geeft informatie op ouderavonden en organiseert verschillende activiteiten in en buiten de school die te maken hebben met LOB. De leerling kan zelf een afspraak maken met de decaan. Ook voert onze decaan gesprekken met leerlingen en hun ouders als ze meer willen weten over vakkenkeuze en studiekeuze. Via de mail kunt u een afspraak maken. De decaan op Salland is mevrouw B.A.G. Barmentloo – de Boer i.barmentloo@csvvg.eu