Vanuit Vaart Welzijn is een jeugdmaatschappelijk werker op Salland werkzaam. De jeugdmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen met sociaal-emotionele problematiek en kan het onderwijs ondersteunen door een brugfunctie te vervullen tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s), school en (jeugd)zorginstellingen.


Contact met de jeugdmaatschappelijk werker

Maakt u zich als ouders ergens zorgen over of wilt u wellicht ondersteuning voor
uw kind of gezin? Maak gerust een afspraak met Judith Plas, jeugdmaatschappelijk
werker van Salland. U kunt contact opnemen via de mail j.plas@vaartwelzijn.nl
of telefonisch (06-82081575).