Op school behandelen we elkaar met respect en hebben we zorg voor de omgeving, maar vooral ook voor elkaar. We hebben aandacht voor de leerlingen en bieden een helpende hand.

We begeleiden elke leerling, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen, maar ook even pas op de plaats kan maken als dat nodig is. Ook daar is aandacht voor op Lariks, precies wat elke leerling nodig heeft.


Mentoren

Elke leerling heeft een mentor. De mentor is de spil in de begeleiding van een leerling. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Soms heeft een leerling iets meer begeleiding nodig dan alleen de docenten kunnen bieden. Dan kan de mentor in overleg met de leerling en zijn/haar ouders een beroep doen op het ondersteuningsteam. De leerling krijgt dan extra begeleiding en ondersteuning waar het nodig is.


Meer mogelijkheden

In het ondersteuningsprofiel van Lariks is meer informatie te vinden over de extra ondersteuningsmogelijkheden op onze locatie. Samen zorgen we ervoor dat je de ondersteuning krijgt die je nodig hebt en dat je prettig in je vel zit. Zo kan jij het beste uit jezelf én je tijd op onze school halen!

Het ondersteuningsprofiel van locatie Lariks vind je hier.

Vertrouwenspersoon

Je veilig voelen en jezelf kunnen zijn is één van de belangrijkste dingen op school. Maar soms komt het toch voor dat je je niet veilig of prettig voelt in een bepaalde omgeving. Op Lariks zijn mevrouw Bijert en mevrouw Oostlander vertrouwenspersonen en je kunt bij hen terecht als je hierover wilt praten. Zij zijn speciaal getraind om jou te helpen als je problemen hebt. Heb je problemen met anderen op school, thuis of in je omgeving, laat het ons dan weten. Blijf er niet mee zitten!